องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
   

 
  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2563
      

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2563

  โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ...
      

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...
      

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
การคัดแยกขยะ
โครงการคัดแยกขยะชุมชน ลดขยะต้นทาง กำจัดขยะด้วย 2 มือ โดย คุณประยูร จิบจันทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560