องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
   

 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...
  วันงดสูบบุหรี่โลก
  ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กและเยาวชนระดับตำบล
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
  
ด้วยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา ซึ่งขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส
5 วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในที่ทำงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560