องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]23
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]26
3 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]19
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]22
5 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]22
6 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]21
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]26
8 ประชุมสภาฯ อบต.ศรีมหาโพธิ ปีงบประมาณ 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]17
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]21
10 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]24
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]124
12 เรียกประชุมสภา สมัยสามัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]24
13 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]148
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]148
15 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]22
16 เรียกประชุมสภา สมัยสามัยแรก ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]21
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]115
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]156
19 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]93
20 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]100
21 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]141
22 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]94
23 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]141
24 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]136
25 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]144
26 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]132
27 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]139
28 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]100
29 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]141
30 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]135
31 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]121
32 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]192
33 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]138
34 นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]222
35 เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]216
36 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]178
37 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัืงที่ 1.1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]233
38 นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]179
39 นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]177
40 เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]185
 
หน้า 1|2