องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]25
2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]31
3 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ [ 5 ก.ค. 2562 ]84
4 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ [ 4 ก.ค. 2562 ]71
5 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและการคัดแยกขยะ [ 3 ก.ค. 2562 ]63
6 ประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะโลกร้อน [ 2 ก.ค. 2562 ]51
7 ประชาสัมพันธ์ปัญหายาเสพติด [ 1 ก.ค. 2562 ]58
8 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปลูกต้นไม้ [ 30 มิ.ย. 2562 ]53
9 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 28 มิ.ย. 2562 ]51
10 ประชาสัมพันธ์โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า [ 27 มิ.ย. 2562 ]69
11 ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ [ 26 มิ.ย. 2562 ]47
12 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 25 มิ.ย. 2562 ]52
13 แผนปฏิบัติการปปช.62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]70
14 ประชาสัมพันธ์โภชนาการกับสุขภาพ [ 22 มิ.ย. 2562 ]41
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 23 พ.ค. 2562 ]225
16 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ประจำปี พ.ศ 2562-2564 [ 18 พ.ค. 2562 ]47
17 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]44
18 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 12 มี.ค. 2562 ]26
19 โครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]21
20 โครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]18
 
หน้า 1|2