องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]45
2 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2563 ]50
3 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]37
4 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ การสั่งใช้รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ พ.ศ.2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]52
5 ขอประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง [ 3 ก.ค. 2563 ]80
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2563 ]81
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.ค. 2563 ]67
8 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 29 มิ.ย. 2563 ]67
9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) องค์การบริการบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ( รอบ 2 ) สำหรับผู้ตกสำรวจ/ผู้ตกหล่น (รอบสุดท้าย) [ 10 มิ.ย. 2563 ]85
10 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกรอกแบบสำรวจ EIT [ 1 มิ.ย. 2563 ]82
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]70
12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) องค์การบริการบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 25 พ.ค. 2563 ]244
13 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ [ 11 ธ.ค. 2562 ]41
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]151
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]36
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 24 ต.ค. 2562 ]46
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 24 ต.ค. 2562 ]42
18 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]134
19 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Greenhouse Gas Inventory ) [ 2 ก.ย. 2562 ]36
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 26 ก.ค. 2562 ]37
 
หน้า 1|2|3|4