องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]20
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 21 พ.ย. 2565 ]22
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรร [ 21 พ.ย. 2565 ]28
4 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 พ.ย. 2565 ]33
5 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]63
6 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 ก.ย. 2565 ]75
7 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]21
8 การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 ตามแนวคิด " Hepatitis B&C cant wait : โรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้ " [ 17 ส.ค. 2565 ]66
9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนินมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]68
10 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]56
11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]53
12 ประกาศกรมอนามัย แบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]59
13 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอน/กระบวนการขอรับการช่วยเหลือของประชาชน เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน [ 28 มิ.ย. 2565 ]116
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 21 มิ.ย. 2565 ]106
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาแลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 พ.ค. 2565 ]147
16 กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]116
17 กฎกระทรวง. ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์. และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ.2547 พ.ศ.2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]117
18 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]152
19 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาทำ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร [ 30 มี.ค. 2565 ]74
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิเรื่องรายชื่อผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ (กรณีวาตภัย) [ 22 มี.ค. 2565 ]169
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7