องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
การให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค 64 - มี.ค 65) [ 4 เม.ย. 2565 ]97
2 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]101
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 หมวดค่าใช้สอย [ 9 ธ.ค. 2564 ]84
4 คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ [ 1 ธ.ค. 2564 ]86
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]85
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 พ.ย. 2564 ]79
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 1 พ.ย. 2564 ]80
8 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2564 ]81
9 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 1 พ.ย. 2564 ]80