องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

การให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]28
2 สรุปสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) [ 3 เม.ย. 2566 ]49
3 คู่มือการปฏิบัติงานการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน(เจ้าหน้าที่งบประมาณ) [ 6 มี.ค. 2566 ]31
4 บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนปี2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]14
5 สรุปสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค 64 - มี.ค 65) [ 4 เม.ย. 2565 ]166
6 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]177
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 หมวดค่าใช้สอย [ 9 ธ.ค. 2564 ]124
8 คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ [ 1 ธ.ค. 2564 ]132
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]123
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 พ.ย. 2564 ]129
11 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 1 พ.ย. 2564 ]125
12 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2564 ]125
13 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 1 พ.ย. 2564 ]143
14 คำสั่งแต่งตั้ง จนท.รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน [ 12 ต.ค. 2563 ]18