องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

   

นายกมล  เวชศรี  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นายพรรคพงศ์  แซ่เตียว  

วิศวกรโยธา ชำนาญการ  


 
นายวิชัย  สนธิเศรษฐี
นายสาธิต  ถาวร
นายทศพล  จุไร
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวชไมพร  วงเวียน  นายอภิชัย เนตรสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า)