องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

กองการศึกษาฯ

 
 

 นางเทียมทอง  ศรีคราม  
   รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม
 
 
 
  นางสาวสมประสงค์ ชินคำ นางสาวสาทิพย์ สุขหอม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ครูผู้ดูแลเด็ก
   
 นางสาวปรียาภรณ์ ปรุงนิยม
 นางสาวธิดารัตน์ แสงสุวิมล
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิริวรรณ  พลอยแย้ม

ผู้ดูแลเด็ก