องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แบบ ดร 01 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
4 แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบรับรองสถานะครัวเรือน แบบ ดร 02 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
5 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แบบ ดร 06 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
6 แบบคำร้อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน) แบบ ดร 03 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
7 แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 2 ต.ค. 2560 ]418
8 คำร้องทั่วไป [ 2 ต.ค. 2560 ]268