วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน ?ท้องถิ่นรักการอ่าน? ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่ที่ ๒ ต.บางกุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนถมดินลูกรังหมู่ที่ ๑๒ ต.ศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๑๗๑ ปจ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับหมู่่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.สัมพันธ์ และหมู่ที่ ๓,๔ ต.บางกุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔ ต.บางกุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถแม็คโฮขุดกลบเกลี่ยบ่อขยะ อบต. ศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง