วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย หมู่ที่ ๔-๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขต อบต.ศรีมหาโพธิ งวดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ คัน ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถแม็คโฮขุดกลบเกลี่ยบ่อขยะ อบต. ศรีมหาโพธิ จำนวน ๖๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(แยกสายหลัก) หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก หมู่ที่ ๗ ไปหมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ (ผ่านบริษัทเท็มมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ ? ๖๗๔๗ ปราจีนบุรี ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง