วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๖ ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๓ ต.สัมพันธ์ สายคลองโพธิ์ไปคลองทอง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายบอกเส้นทางสำหรับผู้มาติดต่อราชการและผู้สัญจร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คือ ผ้าระบายสีฟ้า จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ ซอยโรงน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ต.สัมพันธ์ จากบ้านนายสนธยาไปทางบ้านนายสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ ต.ศรีมหาโพธิ บริเวณคลองลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง