องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

คณะผู้บริหาร

นายมาโนช  พูลเฉลิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชุบ  มะกอกเดิม นายไพบูลย์  ชำนิ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประหยัด  วงศ์บำหรุ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล