องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]84
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]83
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]94
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]81
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น [ 1 ก.พ. 2565 ]83
6 การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]118
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 3 ม.ค. 2565 ]96
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]123
9 มาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]108
10 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561-2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]64
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]84
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ธ.ค. 2564 ]70
13 คู่มือมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 พ.ย. 2564 ]71
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ธ.ค. 2563 ]62