องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประวัติความเป็นมา

         
              
             เมื่อก่อนอำเภอศรีมหาโพธิอยู่รวมกับอำเภอศรีมโหสถ และมีด้านโพธิ์อยู่หนึ่งต้นซึ่งเป็นต้นโพธิ์เก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชา ต้นโพธิ์ที่กล่าวคือต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ที่นำพันธ์มาจากประเทศอินดเดียแล้วแตกหน่อกิ่งแผ่โดยรอบ 40 เมตร อยู่ที่หน้าวัดต้นโพธิ์ และถือว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดจึงชื่อว่า "ศรีมหาโพธิ์" ปัจจุบันต้นโพธิ์ดังกล่าวอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถ