องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 7 ก.ค. 2566 ]13
2 รายงานการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหโพธิ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ค. 2566 ]12
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]14
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาศ 1-2(ต.ค.2565 - มี.ค 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]52
5 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]33
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]67
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]42
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]39
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]55
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]84
11 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]121
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]111
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ไตรมาส 1-2 [ 4 เม.ย. 2565 ]128
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]140
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]140
16 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]141
17 รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]139
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]138
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]141
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]138
21 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]188
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]138
23 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]207
24 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]204