องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนส้มโอ

เป็นผลไม้เศรษฐกิจของชาวบ้านเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ มีรสชาติหวาน ฉ่ำอร่อย


แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรการเลี้ยงปลากระชัง