องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ุคู่มือการให้บริการประชาชนด้านเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]130
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 ม.ค. 2565 ]18
3 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ธ.ค. 2564 ]164
4 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ธ.ค. 2564 ]14
5 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ธ.ค. 2564 ]13
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ธ.ค. 2564 ]14
7 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ 1 ธ.ค. 2564 ]13
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 1 ธ.ค. 2564 ]12
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ธ.ค. 2564 ]16
10 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ธ.ค. 2564 ]14
11 การขอใบรับรองการปลูกสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้านอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ธ.ค. 2564 ]13
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ธ.ค. 2564 ]13
13 การแจ้งขุดดิน [ 1 ธ.ค. 2564 ]17
14 การแจ้งถมดิน [ 1 ธ.ค. 2564 ]12
15 ุคู่มือการให้บริการประชาชนด้านเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]374
16 คู่มือเบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2563 ]209
17 คู่มือบริการสำหรับประชาชน [ 17 ก.ค. 2558 ]324