องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ องศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 17 พ.ค. 2560 ]5
162 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 29 มี.ค. 2560 ]9
163 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 29 มี.ค. 2560 ]7
164 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 29 มี.ค. 2560 ]7
165 รายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างถนน หมู่ที่ 7 ต.สัมพันธ์ [ 26 ม.ค. 2560 ]27
166 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 20 ม.ค. 2560 ]5
167 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสำนักงาน อบต.ศรีมหาโพธิ (ทางไปห้องน้ำสาธารณะ) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 20 ม.ค. 2560 ]6
168 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 20 ม.ค. 2560 ]6
169 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 20 ม.ค. 2560 ]7
170 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 20 ม.ค. 2560 ]6
171 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 20 ม.ค. 2560 ]5
172 รายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างถนน หมู่ที่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ [ 10 พ.ย. 2559 ]22
173 รายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างถนน หมู่ที่ 4 ต.สัมพันธ์ [ 10 พ.ย. 2559 ]51
174 รายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างถนน หมู่ที่ 5 ต.สัมพันธ์ [ 10 พ.ย. 2559 ]19
175 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 7 พ.ย. 2559 ]8
176 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 7 พ.ย. 2559 ]6
177 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 7 พ.ย. 2559 ]7
178 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 7 พ.ย. 2559 ]8
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9