องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

รายการกำหนดราคากลาง  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 
ตาราง ปปช.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปร.4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปร.5 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง