องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ต.สัมพันธ์ สายบ้านอินทนิน (เททับของเดิม)

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ต.สัมพันธ์ สายบ้านอินทนิน (เททับของเดิม)    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ต.สัมพันธ์ สายบ้านอินทนิน (เททับของเดิม)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ต.สัมพันธ์ สายบ้านอินทนิน (เททับของเดิม)
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ต.สัมพันธ์ สายบ้านอินทนิน (เททับของเดิม)
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ต.สัมพันธ์ สายบ้านอินทนิน (เททับของเดิม)
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง