องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ จากบ้านนางแดงไปทางซอยภาขวัญ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ จากบ้านนางแดงไปทางซอยภาขวัญ (ต่อจากของเดิม)  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ จากบ้านนางแดงไปทางซอยภาขวัญ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 
รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ จากบ้านนางแดงไปทางซอยภาขวัญ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ จากบ้านนางแดงไปทางซอยภาขวัญ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ จากบ้านนางแดงไปทางซอยภาขวัญ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง