องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ ซอยบ้านหนองใหญ่

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ ซอยบ้านหนองใหญ่    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ ซอยบ้านหนองใหญ่
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ ซอยบ้านหนองใหญ่
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ ซอยบ้านหนองใหญ่
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ ซอยบ้านหนองใหญ่
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง