องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ์ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านนายอำนาจ  หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ์ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ์ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 
รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ์ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ์ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ์ (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง