องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม เส้นที่ ๒ สายบ้านนางบุญธรรม

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน  ๒  เส้น  เส้นที่ ๑ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร  ต่อถนน คสล.ของเดิม  เส้นที่  ๒  สายบ้านนางบุญธรรม     เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม เส้นที่ ๒ สายบ้านนางบุญธรรม
 
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม เส้นที่ ๒ สายบ้านนางบุญธรรม
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม เส้นที่ ๒ สายบ้านนางบุญธรรม
รายการกำหนดราคากฃาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม เส้นที่ ๒ สายบ้านนางบุญธรรม
รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม เส้นที่ ๒ สายบ้านนางบุญธรรม
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม เส้นที่ ๒ สายบ้านนางบุญธรรม
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม เส้นที่ ๒ สายบ้านนางบุญธรรม
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง