องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ ซอยโรงน้ำแข็ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 20 ก.ค. 2563 ]8
42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ ต.ศรีมหาโพธิ บริเวณคลองลอย อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 17 ก.ค. 2563 ]7
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 29 มิ.ย. 2563 ]6
44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ ต.ศรีมหาโพธิ สายหลัง บ.แลตตาซอย (ต่อ คสล.เดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 26 มิ.ย. 2563 ]6
45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ ต.ศรีมหาโพธิ (สายบ้านนายสมาน ดอนมอญ) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 25 มิ.ย. 2563 ]5
46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ (บ้านหนองโขน) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 24 มิ.ย. 2563 ]5
47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ ต.ศรีมหาโพธิ (ต่อของเดิม) สายบ้านนายอำนาจ หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 23 มิ.ย. 2563 ]6
48 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ต.ศรีมหาโพธิ (ทางไป บ.เท็มมะ) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 22 มิ.ย. 2563 ]5
49 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ อบต.ศรีมหาโพธิ หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 18 พ.ค. 2563 ]6
50 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านอินทนิน ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2563 ]8
51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๒ เส้น [ 29 เม.ย. 2563 ]6
52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ต.ศรีมหาโพธิ บริเวณริมเขื่อน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 28 เม.ย. 2563 ]5
53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ ต.สัมพันธ์ สายทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากของเดิม) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 27 เม.ย. 2563 ]8
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านอินทนิน ตำบลสัมพันธ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]6
55 โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๗ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี [ 13 เม.ย. 2563 ]6
56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ ต.ศรีมหาโพธิ สายบ้านหนองควาน [ 11 มี.ค. 2563 ]6
57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ ต.บางกุ้ง จากโรงสูบน้ำไปทางบ้านนายอุทัย ศิริปักมานนท์ (ต่อถนน คสล.เดิม) [ 10 มี.ค. 2563 ]5
58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ์ สายเลียบคลองไผ่ขวาง [ 9 มี.ค. 2563 ]5
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จงปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2563 ]6
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ต.ศรีมหาโพธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) [ 14 ม.ค. 2563 ]10
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9