องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 9 มี.ค. 2563 ]606
162 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2563 ]210
163 โครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34 [ 3 ก.พ. 2563 ]190
164 ประชาสัมพันธ์ ให้ครัวเรือนเก็บรวบรวมขยะอันตราย ทิ้งที่จุดรวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ขอประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนที่มีขยะอันตราย เก็บรวบรวมทิ้งที่จุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้าน เพื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิจะได้รวบรวมส่งองค์ [ 10 ม.ค. 2563 ]324
165 งด - ลด - เลี่ยง ไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน [ 3 ม.ค. 2563 ]192
166 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ [ 11 ธ.ค. 2562 ]256
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]260
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]200
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 24 ต.ค. 2562 ]223
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 24 ต.ค. 2562 ]251
171 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]266
172 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Greenhouse Gas Inventory ) [ 2 ก.ย. 2562 ]304
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 26 ก.ค. 2562 ]264
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]244
175 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ [ 5 ก.ค. 2562 ]258
176 ประกาศเรื่องการดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 5 ก.ค. 2562 ]194
177 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ [ 4 ก.ค. 2562 ]647
178 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและการคัดแยกขยะ [ 3 ก.ค. 2562 ]250
179 ประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะโลกร้อน [ 2 ก.ค. 2562 ]313
180 ประชาสัมพันธ์ปัญหายาเสพติด [ 1 ก.ค. 2562 ]213
181 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปลูกต้นไม้ [ 30 มิ.ย. 2562 ]197
182 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 28 มิ.ย. 2562 ]243
183 ประชาสัมพันธ์โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า [ 27 มิ.ย. 2562 ]266
184 ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ [ 26 มิ.ย. 2562 ]268
185 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 25 มิ.ย. 2562 ]203
186 แผนปฏิบัติการปปช.62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]211
187 ประชาสัมพันธ์โภชนาการกับสุขภาพ [ 22 มิ.ย. 2562 ]208
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 23 พ.ค. 2562 ]8113
189 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ประจำปี พ.ศ 2562-2564 [ 18 พ.ค. 2562 ]245
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]197
191 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]209
192 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 12 มี.ค. 2562 ]205
193 โครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]283
194 โครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]207
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]195
196 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]207
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]194
198 ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มง่ายๆที่บ้านของเรา [ 3 ธ.ค. 2561 ]200
199 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]228
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 1 พ.ย. 2561 ]269
 
|1|2|3|4หน้า 5|6