องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง