องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอน/กระบวนการขอรับการช่วยเหลือของประชาชน เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอน/กระบวนการขอรับการช่วยเหลือของประชาชน เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน    เอกสารประกอบ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอน/กระบวนการขอรับการช่วยเหลือของประชาชน เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอน/กระบวนการขอรับการช่วยเหลือของประชาชน เพื่อโปรดทร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอน/กระบวนการขอรับการช่วยเหลือของประชาชน เพื่อโปรดทร
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง