องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ

    รายละเอียดข่าว

     ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีความหลากหลาย มากมายตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน ซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับบ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิธีของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่คุณค่าแก่ชิวติ แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสานทั้งที่เป็นมรดกและเป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้น ประสบการณ์ความคิดและวิถีการดำรงชีวิตของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุนทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญของแผ่นดิน ซึ่งงานสวัสดิการสังคม มีกิจการด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอแนะนำครูภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ ที่น่าสนใจและเรียนรู้วิถี/การปฏิบัติงานในตำบลศรีมหาโพธิ

     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการทำฐานข้อมูลทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านนี้ไว้ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ จึงได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาส่วนตำบลศรีมหาโพธิขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ