องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สินไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สินไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สินไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็นภาษี ประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอก
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง