องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิทุกท่าน งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่


กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิทุกท่าน งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

2023-09-15
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-06
2023-09-01
2023-08-31
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-22