องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิได้จัดโครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ประจำปี 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยม  ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต   เมื่อวันที่  31 มีนาคม  2564  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

2021-04-20
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-31
2020-08-21
2020-05-01
2020-03-06
2019-09-20
2019-08-22
2019-07-24