องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิร่วมกับพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

2022-05-31
2022-04-07
2022-03-02
2022-02-24
2022-02-17
2022-02-17
2022-02-06
2022-02-01
2021-09-15
2021-04-20