องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 6 องค์ประกอบกอบ และผ่านการประเมินด้านผลลัพธ์ 4 ข้อ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 6 องค์ประกอบกอบ และผ่านการประเมินด้านผลลัพธ์ 4 ข้อ

2019-03-06
2019-01-09
2018-10-23
2018-09-30
2018-09-05
2018-08-27
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-19
2018-08-09