องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

วัฒนธรรมองค์กร


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ 255

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ 255    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ 255
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง