องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน    เอกสารประกอบ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง