องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

วัฒนธรรมองค์กร


ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ    เอกสารประกอบ

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง