องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

    รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มในการติดต่อเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร    เอกสารประกอบ

แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 
แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง
แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง