องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562
 
ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562
แผนการจัดเก็บภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง