องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ อปท. (พ.ศ.2566 -2570) [ 30 พ.ค. 2566 ]35
2 รายงานผลและการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]33
3 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง " สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิใสสะอาด 2566 " และ " งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 25 ม.ค. 2566 ]33
4 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร่งใสแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ [ 15 มี.ค. 2565 ]36
5 มาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]154
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.ศรีมหาโพธิ [ 4 ม.ค. 2564 ]205
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 ธ.ค. 2562 ]203