องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]31
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานหกเดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3-4 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]13
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]9
4 รายงานการรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปีประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]13
5 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]0
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]10
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]56
8 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]71
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]204
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]74
11 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]72
12 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]74
13 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]82
14 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]91
15 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]40
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]100
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]120
18 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]201
19 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]97
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]151
21 รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]164
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]213
23 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]211
24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 9 ธ.ค. 2564 ]155
25 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ [ 9 ธ.ค. 2564 ]202
26 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 หมวดค่าใช้สอย [ 9 ธ.ค. 2564 ]146
27 รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]209
28 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]181
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]260
30 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]223
31 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]242
32 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]280
33 รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]275
34 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]226
35 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]268
36 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]235
37 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]278
38 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]225
39 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]229
40 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]238
 
หน้า 1|2