องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]10
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ อปท. (พ.ศ.2566 -2570) [ 30 พ.ค. 2566 ]46
3 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]58
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]81
5 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]49
6 การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ต.ค.2565 - มี.ค. 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]76
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2566 ]29
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]61
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]67
10 รายงานผลและการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]34
11 การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]50
12 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง " สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิใสสะอาด 2566 " และ " งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 25 ม.ค. 2566 ]34
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ม.ค. 2566 ]70
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 2 ม.ค. 2566 ]43
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 2 ม.ค. 2566 ]27
16 รายงานผลการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]69
17 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]28
18 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]143
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]138
20 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]169
21 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร่งใสแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ [ 15 มี.ค. 2565 ]25
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]147
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น [ 1 ก.พ. 2565 ]140
24 การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]180
25 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 3 ม.ค. 2565 ]157
26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]182
27 มาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]191
28 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561-2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]115
29 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]146
30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ธ.ค. 2564 ]130
31 คู่มือมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 พ.ย. 2564 ]145
32 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ธ.ค. 2563 ]116