องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]7
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]5
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]7
4 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]4
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]5
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]28
7 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]20
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]25
9 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]18
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]13
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]22
12 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]28
13 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]15
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]54
15 ประกาศสภา อบต.ศรีมหาโพธิ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญประจำปีถัดไป พ.ศ.2567 [ 17 ก.พ. 2566 ]27
16 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]21
17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]16
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]58
19 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]45
20 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]50
21 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]48
22 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]55
23 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]55
24 ประชุมสภาฯ อบต.ศรีมหาโพธิ ปีงบประมาณ 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]43
25 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]48
26 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]48
27 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]145
28 เรียกประชุมสภา สมัยสามัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]57
29 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]171
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]167
31 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]58
32 เรียกประชุมสภา สมัยสามัยแรก ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]48
33 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]135
34 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]183
35 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]120
36 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]125
37 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]166
38 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]121
39 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]167
40 แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]160
 
หน้า 1|2|3