องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 12 หมู่ 1 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

โทร/โทรสาร 0-3727-9529

EMAIL : admin@srimahapot.go.th
       

 
แผนที่ตั้งอบต.