องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิจัดโครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570  เพิ่มเติมครั้งที่  2

2024-06-12
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-02-13
2023-12-07
2023-11-04
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-29